Loading…

Ansvarlig Hvalsafari i Sydafrika

Kom med på en enestående og informativ bådtur og iagttag bl.a. havets giganter og legesyge sæler. Hvalsæsonen finder sted mellem juni-december og turen afgår ca. 3 gange om dagen og tager mellem 1,5-3 timer, alt afhængig af vind, vejr og hvalerne.

Grønne tiltag
Denne hvalsafari er en "Fair Trade" certificeret bådbaseret hvalsafari hvor mottoet "Observing NOT distubing" er en central del i virksomheden politik. Her er respekt for miljø og især marineliv essentielt og hvalernes og andet marinelivs færden respekteres. Alle gæster opfordres til at gøre opmærksom på, hvis de finder skrald eller andet under bådturen, så det kan samles op og dermed ikke skade hvaler og andet dyreliv.

Firmaet bestræber sig på at holde sin miljøpåvirkning på det laveste. Minimering af affald, energibesparende apparater og genbrugs initiativer implementeres og praktiseres. Der er bl.a. oprettet genbrugsstation til genanvendelige materialer, sortering af skrald og de er udarbejdet en strategi for fjernelse af affald og reducering af energiforbrug.

Dette firma ligger dertil vægt på uddannelse af besætning, lokalsamfundet og gæsterne om bord. Southern Right Charters ønsker at skabe opmærksomhed om lokale og international bevarelse af marine liv hvortil besøgende har adgang til brochurer og andet materiale der forklarer bevarelse af marineøkosystemer. Operatøren støtter dertil financielt the International Fund for Animal Welfare og andre dyrevelfærds organisationer såsom Whale Coast Conservation Eco School og andre lokale skoler hvor der tilbydes gratis hvalsafari ture med henblik på formidling af hvalernes færden og bevarelse af marineliv.