FÅ SKRÆDDERSYEDE REJSER AF DIN PERSONLIGE REJSEKONSULENT

Skriv til os eller ring på 70 270 370 for at høre mere!

Vores Grønne Politik

Ved at fremme større påskønnelse af og forståelse for verdens natur, lokalsamfund og kulturer samt dyrevelfærd, arbejder vi for en bæredygtig udvikling, hvor vi passer på kloden og dens ressourcer. Det gør vi henholdsvis internt i Hannibal Rejser, gennem tæt samarbejde med vores leverandører og gennem anbefalinger til de rejsende:


Internt i Hannibal Rejser:

• På vores kontor sørger vi for korrekt håndtering af affaldssortering, og vi benytter lavenergipærer og genbrugspapir.

Travelife Partner

• Vi er certificerede som Travelife-partner

• I produktlinjen Grønne Rejser udbyder vi udelukkende rejser (indkvarteringsmuligheder, udflugter med videre), der lever op til Travelifes kriterier for bæredygtighed.

• Vi yder økonomisk støtte til organisationerne Red Orangutangen, World Animal Protection, KivaHesc og WWF, som alle bidrager til dyrevelfærd og en global bæredygtig udvikling.


Samarbejde med vores leverandører:

• Vi implementerer bæredygtighedsklausuler i kontrakterne med vores leverandører (f.eks. forbud mod børnearbejde, anti-korruption, affaldshåndtering og beskyttelse af biodiversitet).

• I produktlinjen Grønne Rejser forhandler vi kun bæredygtige produkter, som lever op til Travelifes bæredygtighedskriterier.


Anbefalinger til de rejsende:

• I Din Grønne Guide informerer vi de rejsende om vigtigheden ved at respektere lokal kultur og biodiversitet, og hvordan de kan agere bæredygtigt under rejsen.

• I Din grønne guide anbefaler vi de rejsende at købe eller støtte lokale varer/ydelser.

• Vi bidrager til multikulturel forståelse gennem kundeformidling og markedsføringsmateriale.


Få et indblik i, hvorfor rejsebureauer bør arbejde med bæredygtighed i nedenstående video: