Loading…

Blackliste af flyselskaber

Europa har med sine effektive standarder for luftfartssikkerhed opnået et sikkerhedsniveau blandt verdens højeste. Med henblik på yderligere at forbedre sikkerheden i Europa har Europa-Kommissionen i samråd med medlemsstaternes myndigheder for luftfartssikkerhed besluttet at forbyde luftfartsselskaber, der betragtes som usikre, at operere i europæisk luftrum.

Vi har som rejsebureau pligt til at oplyse vores kunder om disse flyselskaber, og I kan se hele listen her: Blacklistede flyselskaber